Dynamic Management™

– Hållbar personlig & professionell ledarskapsutveckling

Ett holistiskt och modernt ledarskapsprogram som skapar kraft & riktning. Tidseffektivt, flexibelt med fokus på hållbart värdeskapande utifrån från varje ledares eller teams situation.

Du får allt samlat i din digitala portal, alltid tillgängligt i din ficka.

Vad innebär programmet Dynamic Management™

Ett unikt ledarprogram under 6 månader

Personligt & professionellt ledarskap

Följer din kalender – Det är är ett holistiskt program med fokus på hållbart resultat

Stegvis träning och transformation – 5 moduler

FIT™ metod – Individuell anpassning (Fokus-Intention-Träning)

Teori – Analyser – Reflektioner – Frågor – Egen coach/tränare

Digitalt verktyg online ”My Dynamic Management”

Du får ett eget ledarskapsverktyg som stödjer dig i den dagliga verksamheten, alltid nära till hands

1000-tals ledare världen över har utvecklats genom detta program

Beprövat innehåll som samlar erfarenhet av ledarutveckling världen över sedan 1985

Personlig leverans – Du och din situation är programmets utgångspunkt, vilket ger optimal relevans

Modul 1:
Beteende, självkännedom och potential

Del 1

Om beteenden

Att förstå beteenden

Behov

Att förstå olika behov

Behov och motivation

Drivkrafter och värderingar

Emotioner och känslor

Tankar – ta tankeledarskap

Del 2

Att förändra eller utveckla beteenden

Att se förändring som något positivt

Vad kan hjärnforskning lära oss?

Praktiska implikationer av hjärnforskningen

Del 3

Ledarskapsutveckling och beteenden 

Utveckla din självkännedom, identitet och stabilitet 

Utveckla din förståelse för dina medarbetare 

Mångfald berikar 

Skapa goda relationer 

Skapa en trygg miljö 

Fokusera på styrkor och utgå från det som fungerar 

Välj den positiva vägen – se framåt 

Del 4

Din självkännedom och autentiska potential 

Potential – dina naturliga talanger och styrkor 

Beteendemönster – enligt verktyget DISC 

DISC-modellens profiler

Modul 2:
Dynamiskt ledaraskap i aktion

Del 1

Kraft genom personligt självledarskap 

Självledarskap 

Identitet 

Tillvägagångssätt 

Engagemang 

Hälsa och balans i livet 

Tidsplanering 

Del 2

Kraft genom Professionellt ledarskap 

Kraftfunktion1: Verksamhetens kärna 

Kraftfunktion 2: Utveckla medarbetare 

Kraftfunktion 3: Utveckla relationer 

Kraftfunktion 4: Styrning (POLFU) 

Kraftfunktion 5: Rörelseriktning och förändringshantering 

Kraftfunktion 6: Aktivitetsnivå (mot proaktivitet & interaktivitet) 

Kraftfunktion 7: Att fatta beslut 

Sammanfattning: Förvänta dig wow-effekten

Modul 3:
Dynamiska team

Del 1

Att bygga team

Teamets utvecklingsfaser

Att bygga team och kultur

Teamets byggstenar

Del 2

Att leda team 

Ledarens avgörande roll A

tt leda genom olika utvecklingsfaser 

Teamledarskap kräver tid 

Att skifta fokus 

Koppling till situationsanpassat ledarskap 

Del 3

Att utveckla etablerade team 

4D- en utvecklingsmodell i fyra steg 

Att leda utveckling 

Att utveckla ett team genom tydliga förväntningar 

Del 4

Din självkännedom och autentiska potential 

Potential – dina naturliga talanger och styrkor 

Beteendemönster – enligt verktyget DISC 

DISC-modellens profiler

Modul 4:
Kommunikation

Del 1

Om kommunikation 

Kommunikation är samskapande 

Sändare, mottagare och tolkning 

Kroppsspråk och kultur 

Några gyllene kommunikationsregler 

Del 2

Det dynamiska och uppskattande språket 

Språk som skapar kraft och riktning 

Kommunicera på hjärnans sätt 

Börja med framtiden 

Uppskattning som drivmedel 

Känslan av framsteg och det som fungerar 

Tillit och goda relationer 

Del 3

Kommunikation i ledarskapssituationer 

En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer 

Coachande kommunikation 

Målsättande kommunikation 

Uppföljande kommunikation 

Informerande kommunikation 

Möteskultur och kommunikation 

Konfliktlösande eller meningsskiljande kommunikation

Del 4

Beteendemönster och lyssnande 

Anpassad kommunikation och beteendemönster 

Att lära sig lyssna 

Att utveckla ett aktivt lyssnande

Del 5

Feedback och tydlighet 

Johari-fönstret 

Öppna din kommunikation: Feedback och tydlighet 

Förstå kommunikationsstilar

Modul 5:
Att leda din verksamhet

Del 1

Ledarskap & verksamhetssystem 

Att leda verksamheten som ett system 

En ledares olika systemperspektiv 

Verksamhetens intressenter 

Verksamhetssystems delar 

Hållbarhet 

Varumärke 

Kultur – systemets osynliga dirigent 

Del 2

Summering: 

Din nya ledaridentitet 

Den dynamiska och effektiva ledaren – skapa kraft & riktning 

Klarhet 

Det positiva och uppskattande förhållningssättet 

Förväntan – wow tillfället 

Fokus 80/20 – regeln 

Balans: vision & verklighet 

Kreativitet och anpassningsbarhet 

Del 3

Ditt liv – personligen & professionellt

Personlig och professionell balans

Ansvar för andra

Utveckling och glädje

Ta reda på hur vi kan hjälpa just dig i ditt ledarskap!