Våra partners

Responsive tribes AB

I samarbetet med Responsive Tribes strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och mår bra. Med ett visualiseringsverktyg och OKR metodiken levandegör vi strategier för att främja en kultur av engagemang och delaktighet. Vi hjälper företag att skapa en stark grund för framgång och tillväxt.

responsivetribes.se

Euroacademy

Euroacademy tillhandahåller en teknisk plattform med skräddarsydda Ledarskapsprogram. Programmen från EuroAcademy är utvecklade utifrån mer än 30 års erfarenhet.

www.euroacademy.se