Varumärkesutveckling & Social Selling

Ett starkt varumärke stärker din position på marknaden och gör att du säljer mer!

Att strategiskt bygga ett varumärke tar tid och kräver investering av engagemang och fokus. Gör ni det helhjärtat och enligt plan så kommer ni snart se att tidsinvesteringen ger avkastning i form av affärer och tillväxt.

Tänk  långsiktigt och kostnadseffektiv. Det är här FeelACT kan hjälpa dig göra skillnad!

Varumärken som attraherar rätt möjligheter

Varumärkesbyggande handlar om att positionera dig där du vill vara. För att lyckas behöver du vara konsekvent och tydlig i all din kommunikation. Lika viktigt är det att dina anställda är med på resan och stärker den bild ni vill förmedla om ert företag till omvärlden. Har ni gjort en inventering av ert nuläge ännu? Googla ert företagsnamn, produkt eller något som ni vill skall vara förknippat med er och se vad som dyker upp. Är det tydligt vad ni står för och vilket värde ni levererar ut till marknaden? Hur harmoniserad är er kommunikation på er hemsida, sociala plattformar, i er marknadsföring, i kundkontakterna?

Social Selling & Content/Inbound Marketing

Vill du att ditt företag ska gå från att jaga kunder till att istället attrahera köpmogna och kapitalstarka kunder inom företagets utvalda målgrupp?

Då rekommenderar jag dig och ditt företag att bli bättre på att jobba med content/inbound marketing, Social Selling (relationsbaserad försäljning) samt sociala medier. I syfte att öka närheten till målgruppen och påverka kunden i köpresan.

FeelACT hjälper dig att förstärka ditt varumärke genom att kombinera strategisk kommunikation, Social Selling och LinkedIn som verktyg. Med FeelACT får ni en strategipartner som utgår från ert nuläge med fokus på att göra en hållbar förflyttning till det önskade läget. Vi tänker strategiskt, holistiskt med fokus på hållbarhet och lönsamma affärer. Köparnas beteende har förändrats och vill ni ha chans till fler affärer behöver ni ändra ert arbetssätt.

Vi bygger upp er förmåga att arbeta strategiskt. Vi utvecklar era medarbetare till att arbeta smartare, mer ekonomiskt och utbildar dem i hur de stärker sitt personliga varumärke och hur de kan harmonisera det med företagets varumärke och vision, för att frigöra kraft och möjligheter.

 

Låt LinkedIn jobba för dig 24/7

LÄS MER

Vill du skapa en säljmaskin som genererar leads med hög konverteringsgrad? Då ska du programmera och kalibrera LinkedIn till att jobba för dig 24/7. Social Selling är en strategisk säljmetod som ökar din förmåga att attrahera köpmogna och köpstarka kunder.

Jag hjälper er arbeta mer effektivt och framgångsrikt genom att ge förslag på strategi, arbetsprocesser, bygga relevant nätverk, spridning och hur ni tekniskt skapar attraherande content som genererar leads.

Attrahera rätt kunder

Ta en position på marknaden

Attrahera resurser med rätt kompetens och delade värderingar

Få medarbetare som lever företagets löfte vid varje kommunikationstillfälle och kundkontakt

”Vi hjälper er att arbeta mer effektivt och framgångsrikt genom att ge förslag på strategi, arbetsprocesser, bygga relevant nätverk, få rätt spridning och hur ni tekniskt skapar attraherande content som genererar leads”

Sabina Johansen