Joina väntelistan för YouDynamics™

Programmet som stärker ditt självledarskap & din personliga utveckling.

Kraften i att veta vem du är, vad du vill och vägen dit! Välkommen till ett program som sätter dig i centrum.

Programmet har namnet YouDynamics™ för det handlar om dig och om kraft. Kraft att nå dina mål, din längtan och dina drömmar. Både på ett personligt och professionellt plan. Det fungerar som både fristående program då det är ett onlinebaserat program uppbyggt på olika moduler, som du har tillgång till 24/7 direkt i din ficka. Det är också det bästa av två världar. Vi kombinerar programmet med gruppcoachning där det är helt frivilligt om du vill delta under dessa sessioner. Vår erfarenhet är att det är frigörande, läkande och kraftfullt att ta del av andras reflektion och insikter som kan hjälpa dig i din utveckling.

YouDynamics™ ger dig förståelse och en verktygslåda för att sätta effektiva mål, både personliga och professionella.

Programmet ger dig även stöd för hur du får kraft längs vägen samt hur du bäst kalibrerar din kurs. Kort sagt, självledarskap.

Varje program har begränsat antal platser. Genom att anmäla dig här säkrar du din plats och ger dig själv goda förutsättningar till personlig hållbarhet resten av livet.

Programmet är i sitt grundutförande 4 månader. Det innefattar fyra möten med mig som din coach. Du har tillgång till programmet i 12 månader och kan välja att ta det i din takt. Anledningen till en deadline är endast för att motivera dig att hålla fokus och aktivt arbeta med din personliga utveckling.

Om du efter programmet vill få fortsatt stöd för att nå dina mål kan du välja tillägget

YouDynamics™ NEXT – Dina mål och vägen dit.

Sabina Johansen
Affärsutvecklare, coach och ”go getter”

Vem riktar sig programmet till?

Då YouDynamics™ tar sin utgångspunkt i varje deltagares situation är användningsområdet brett varför programmet har flera målgrupper.

Programmet syftar till att utveckla varje individ, personligt och professionellt. Det lämpar sig också väl för grupper som vill stärka varje enskild del av teamet. Ett starkt lag byggs av starka individer som samarbetar. I detta perspektiv är YouDynamics™ ett rollneutralt ledarprogram för ledare på alla nivåer.

De olika avsnitten i programmet kan var för sig vara underlag för olika målgrupper. Det kan exempelvis handla om att stärka identitet, självledarskap, motivation, sätta mål på rätt sätt eller personlig hållbarhet. Då det gäller personlig utveckling fungerar programmet i de flesta sammanhang och även som karriärplanering.

YouDynamics™

– Självledarskap & Personlig utveckling är ett program med sju avsnitt. De hänger alla ihop men kan med fördel arbetas igenom var för sig.

Självkännedom & Identitet

Tro på utveckling

Din identitet som kraftkälla

Ditt bästa sammanhang

Skapa utrymme för utveckling

Dina mål och vägen dit

Personlig hållbarhet